Nanotechnology and Biomaterial Research and Implementation Centre

Nanotechnology and Biomaterial Research and Implementation Centre

AR-GE Faaliyetleri / Projeler

 

 

PROJE TÜRÜ

 

PROJE NO

 

PROJE ADI

PROJE BAŞLANGIÇ/BİTİŞ TARİHİ

 

PROJE BÜTÇESİ

 

 

 

1001-Araştırma

 

 

 

118S522

Birinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Bortezomib İle İkinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Carfilzomib'in Glioblastoma Multiforme Üç Boyutlu Hücre Kültüründe Anti-Tümör Ve Nöropatik Yan Etki Cevabının İncelenmesi

 

 

01.12.2018

01.06.2021

 

 

 

425.000 TL

 

1003- Öncelikli Alanlar(2. Aşama)

 

117Z695

Karaciğer Naklinde Safra Anastomozu İçin Biyouyumlu Ve Biyobozunur Nanokompozit Malzemelerden Stent Üretimi Ve Klinik Uygulaması

 

01.10.2018

01.10.2021

 

1.000.000 TL

 

3001- Başlangıç

 AR-GE

 

217M028

Elektroeğirme Yöntemi İle Icg Yüklü Polimerik Kompozit Nanofiber Üretilmesi Ve Kontrollü Salım Özelliklerinin İncelenmesi

 

01.11.2017

01.02.2019

 

85.000 TL