Vizyon ve Misyon

Vizyon

Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi, ülkemizin bilimde öncü olması ve bireylerin bu hedef doğrultusunda yenilikçi, çağa ayak uyduran bilimsel çalışmalar yapması amacıyla çalışmalarına devam edecektir.   

Misyon

 Bu merkez sayesinde hem nanoteknoloji araştırmaları yapmak, hem projeler üretmek ve hem
de ülke sanayimizin ihtiyacı olacak nanoteknoloji alanında nitelikli insan gücünü yetiştirmek
ve sanayimizin ihtiyacı olan katma değeri yüksek ürünleri ortaya çıkarmak hedeflenmektedir.
 Nanoteknolojide her türlü araştırma donanımına, bilimsel deneyim ve altyapıya sahip olan
ulusal bir araştırma merkezini gerçekleştirmek, merkezin verimli bir şekilde yönetilmesini
sağlamak.
 Merkezi ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapan ve tanınan bir platform haline gelmesini
sağlamak.
 Ulusal ve uluslararası ağlar yardımı ile çeşitli kuruluşlar arasında iletişim ve araştırma
konularında koordinasyonu sağlamak, nanoteknolojideki gelişmelerden ilgili araştırmacıları ve
kurumları bilgilendirmek.


Bu sayfa Nanotechnology and Biomaterial Research and Implementation Centre tarafından en son 14.11.2018 12:58:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM